Een groot aantal organisaties, die van belang zijn voor senioren, is met websites actief op internet. Ook in Waddinxveen is dat het geval. Via deze pagana's kunt u doorklikken naar andere organisaties in Waddinxveen.

Ouderenbonden:

De KBO Waddinxveen maakt zich vanuit  zijn katholieke levensbeschouwing sterk voor een volwaardige positie van  ouderen in de samenleving, waarbij onderlinge solidariteit en zorg voor elkaar  uitgangspunten zijn. De KBO Waddinxveen vormt een  organisatie die al meer dan dertig jaar staat voor belangenbehartiging,  informatie en ontspanning van ouderen in het algemeen en van zijn leden in het  bijzonder.

Aan de verdere ontwikkeling van deze pagina wordt gewerkt!