Abonneer u hier op onze digitale nieuwsbrief. Bekijk Senioren Nieuws uit Hart van Holland. Lees verder over de toekomst. 

Bijeenkomsten Ouderenmishandeling 9 en 16 oktober 2018.

De Stichting Seniorenraad Waddinxveen is opgericht op 27 november 2009 met als doel:

het leveren van een bijdrage aan het welzijn van alle in de gemeente Waddinxveen woonachtige senioren door het behartigen van de belangen van deze groep onder andere op de gebieden wonen, zorg, verkeer, vervoer, veiligheid en communicatie en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

We trachten dit doel ondermeer te verwezenlijken door:

  • Het geven van advies op het gebied van welzijn van senioren aan het gemeentebestuur in Waddinxveen en/of andere instellingen in bovengenoemde gemeente.
  • Het samenwerken met organisaties en personen, die een gelijksoortig of aanverwant doel nastreven;
  • Het uitgeven van een nieuwsbulletin voor senioren.

Jeroen Sikkel (voorzitter) tel. 0182 - 617357
Jan de Vries (secretaris) te. 0182-617778