Heeft u hulp nodig om thuis te kunnen blijven wonen? En andere mensen te blijven ontmoeten? Of geeft u mantelzorg? Dan kunt u advies en hulp krijgen van de gemeente. U dient een aanvraag in bij de gemeente zij helpen u daarbij en brengen u in contact met het Sociaal Team. Een van de medewerkers van dat team brengt een bezoek bij u thuis om de vraag of het probleem helder te krijgen.

De gemeente biedt u algemene en maatwerkvoorzieningen aan. Algemene voorzieningen zijn voor iedereen. Een maatwerkvoorziening is een persoonlijke voorziening. Bijvoorbeeld een scootmobiel. Of hulp bij uw administratie. Uw gemeente biedt maatwerkvoorzieningen 'in natura' of als persoonsgebonden budget (pgb). 

Men bespreekt welk maatwerk (zo wordt dat genoemd) het beste bij u past. Dat kan heel divers zijn zoals: 

rolstoel of scootmobiel
traplift/tillift 
woningaanpassing
hulp bij het huishuden (een schoon en leefbaar huis) 
lokaal en regionaal vervoer(Hopper/Valys) 
begeleiding in het dagelijkse leven (praktische zaken goed regelen, bij voorbeeld het bijhouden van dingen die met geld te maken hebben) structuur in de dag of week helpen aanbrengen
een nuttige dag besteding aanbieden 
logeeropvang voor volwassenen (Respijtzorg); zo kan de mantelzorg even op adem komen. 
personenalarmering

Hulp uit uw omgeving

Hulp van de gemeente is een aanvulling op wat u zelf kunt. En wat uw familie, vrienden en buren kunnen doen. Is de hulp uit uw omgeving niet genoeg? Dan krijgt u hulp van uw gemeente. De gemeente kijkt wat u nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk te leven en mee te doen aan activiteiten. Hulpverleners nemen taken over als dat niet anders kan.

Lees verder hoe alles in z'n werk gaat.