Het begrip veiligheid (-onveiligheid) kent vele gezichtspunten: op straat, in het verkeer, in en om het huis, enzovoort. Hieronder besteden we aandacht aan de aspecten die voor senioren van belang zijn.

verkeersveiligheid
Voor verkeersveiligheid, waaronder het gebruik van scootmobielen, zie menu hierboven VERKEER-VERVOER.

babbeltrucs
Diefstal door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor: onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen. Lees verder. 

criminaliteitspreventie en veiligheid
Het CCV Centrum voor crimilateitspreventie en veiligheid biedt op de website informatie over een veelheid aan onderwerpen op dit terrein. Lees verder over buurtpreventie, fishing en wat verder zelf kunt doen. 

veiligheid in en om het huis 
Lees hierover bijvoorbeeld het artikel Veiligheid in huis en Tips voor veilig wonen. 

 

Deze pagina is in ontwikkeling