Veel senioren hebben hun contacten met de jongere generatie. Dat kan zijn in de familiekring of in het netwerk met vrienden en kennissen. Toch zijn er ook senioren die deze mogelijkheid niet hebben, bijvoorbeeld omdat de familie ver weg woont. Het is een goede zaak om dan op lokaal niveau contacten tussen jongeren en senioren te bevorderen met als doel hen met elkaar in gesprek te brengen.

Voorlichting

De contacten tussen jong en oud zijn van belang voor beide partijen.

Veel senioren doen vrijwilligerswerk, ze zitten in allerlei besturen en helpen waar ze kunnen. Zij dragen kennis en levenservaring over, juist ook aan de jongeren.

Anderzijds hebben senioren jongeren nodig. Senioren hebben in hun jeugd andere normen, kennis en vaardigheden geleerd dan datgene wat tegenwoordig gangbaar is. Kennis van de leefwereld van jongeren is nodig om bij te blijven in onze maatschappij.

Uit onderzoek blijkt dat als senioren aan jongeren een verhaal vertellen, ze dit beter doen wanneer een jongere naar hen luistert dan wanneer een volwassene de toehoorder is. Senioren herinneren zich de details beter en passen hun taalgebruik goed aan de jongere aan, beter dan anderen dat kunnen.

Er is een speciale chemie tussen jongeren en ouderen.

Bevordering nieuwe ontwikkelingen 

In Waddinxveen zijn nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld: een eerste contact kan ontstaan wanneer een voetbalvereniging een jongere interesseert voor gesprekken met een senior die een voetbalverleden heeft. Of een hockeyclub meldt een jongere die wil praten met een senior die een hockeystick in handen heeft gehad of nog heeft…Mooi zou het zijn als daarna de gespreksonderwerpen zich verbreden.

Een andere ontwikkeling is de inzet van senioren om besturen van verenigingen te ondersteunen met hun specifieke kennis. Dat kunnen bijvoorbeeld secretariële werkzaamheden zijn of hulp bij de financiële huishouding. De ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB hebben leden die voor deze taken geschikt zijn vanwege hun werkervaring in het verleden.

De Seniorenraad onderzoekt de mogelijkheden om deze wederzijdse assistentie uit te breiden.

Samenwerking

Op de ‘Beursvloer’ van 17 mei 2017 waren naast de Seniorenraad o.a. de voetbalvereniging ASW en de Hockeyclub Waddinxveen aanwezig. Daar is gesproken om bovengenoemde nieuwe ontwikkelingen concreet in te vullen.

Daarnaast wordt samenwerking gezocht met het onderwijs. Zo komt er overleg met het Coenecoop College over contacten tussen een leerling en een senior, waarbij het levensverhaal van de senior wordt opgeschreven. Als er foto’s zijn valt ook te denken aan het maken van een levensboek. Dit kan de senior helpen een overzicht van het leven te houden, ook wanneer het geheugen in de toekomst wat minder zou worden. Het belang van de leerling ligt in het contact en de bevordering van de taalvaardigheid.

Deze pagina is in bewerking.