Toekomst Seniorenraad

De Stichting Seniorenraad Waddinxveen gaat door, maar wel “een beetje anders”.

Dat is de uitkomst van een discussie die we intern gevoerd hebben.

We blijven de belangen van senioren behartigen door te adviseren over zaken die, alleen of vooral, voor senioren van belang zijn. En we blijven daarover informatie verstrekken aan senioren.

Wat betekent dan “een beetje anders”?

Als het gaat om het adviseren doen we dat voortaan (en in feite al sinds enige tijd) zoveel mogelijk via de Participatie Adviesraad (PAR), al zullen we soms het gemeentebestuur rechtstreeks (moeten) benaderen. De Seniorenraad heeft in drie van de vier PAR-kamers vertegenwoordigers. Die proberen we als Seniorenraad te helpen bij hun inbreng. Hopelijk lukt ons dat en blijven we ook voldoende mensen vinden die de Seniorenraad in de PAR willen vertegenwoordigen.

En wat betekent “een beetje anders” bij het informatie verstrekken? Dat willen we doen via themabijeenkomsten, nieuwsbrieven en de website, maar straks niet meer via het Seniorennieuws in Hart van Holland. Het bovenste deel van die maandelijkse pagina (waar u nu zit te lezen!) vult de Seniorenraad zelf met informatie, maar we hebben de indruk dat die slechts door een beperkte groep senioren wordt gelezen. Deze groep kunnen we ook via een digitale nieuwsbrief bereiken. Het onderste deel, met informatie over activiteiten voor senioren van vooral Palet Welzijn) wordt wel goed gelezen, maar daar speelt de Seniorenraad alleen voor eindredactie. Daarnaast is het zo dat een groot deel van de activiteiten die in Senioren Nieuws wordt aangekondigd, ook reeds op een andere plaats in deze zelfde krant te lezen zijn, soms zelfs in dezelfde editie, hetgeen een nodeloze verdubbeling vormt. Al met al vinden we dat de Seniorenraad met de maandelijkse pagina in Hart van Holland kan gaan stoppen. De bekendmaking van de activiteiten voor senioren zou wel moeten worden voortgezet, onduidelijk is nog door wie en hoe. We nemen aan dat organisaties hun eigen activiteiten blijven aankondigen op de manier die ze ook nu reeds hanteren.

We werken grotendeels vanaf nu al zo en zullen hierover ook nog van gedachten wisselen tijdens onze plenaire vergadering op 16 oktober. De verandering van het Seniorennieuws in Hart van Holland kan pas begin 2019 ingaan.