De Seniorenraad heeft twee werkgroepen onder zich:

  • De werkgroep ZORG en WONEN voor de zorg voor ouderen en hun woonsituatie. Zijn er voldoende hulpinstanties in Waddinxveen? Wat gaat er in de nabije toekomst in de zorg veranderen en kunnen wij (de ouderen) daar invloed op uit oefenen? Kunnen we meepraten, meedenken en meebeslissen in de besluiten die nu en in de toekomst genomen zullen worden?
  • De werkgroep VEILIGHEID en MOBILITEIT. Bij deze werkgroep gaat het om alle onderwerpen die te maken hebben met veiligheid in en rondom het huis, de staat van de voet- en fietspaden en de wegen in de gemeente Waddinxveen. Zijn de voetpaden toegankelijk voor ouderen die zich voortbewegen d.m.v. de rollator en scootmobiel? Zijn er trottoirs die in slechte staat verkeren? Zijn er voldoende vervoersmogelijkheden voor senioren?