Bestuursvergaderingen in 2018: op de dinsdagmiddagen 2 januari, 20 februari,1 mei, 14 augustus en 11 december , van 13.00-15.00 uur, in het Anne Frank Centrum te Waddinxveen. De Plenaire vergadering vindt plaats op dinsdag 16 oktober van 13.30-16.00 uur in het Anne Frankcentrum. 

Verslag van de bestuursvergadering van 2 januari Activiteitenplan 2018
Verslag van de bestuursvergadering van 20 februari Begroting 2018 
Verslag van de bestuursvergadering van 1 mei Jaarverslag en Jaarrekening 2017 
Verslag van de bestuursvergadering van 14 augustus Verslag van de plenaire vergadering van 21 november 2017
Verslag van de bestuursvergadering van 11 december   
   
   
   

Vergaderingen worden regelmatig bijgewoond door een medewerkster van Palet Welzijn en vertegenwoordigers van de ouderenbonden.