De Stichting Senioren Raad Waddinxveen heeft onder andere de taak senioren te informeren over specifiek voor hen relevante activiteiten, gebeurtenissen, problemen en oplossingen. Die informatie verstrekten we jarenlang via de Seniorenraad Post. Daarmee bereiken we lang niet alle senioren in Waddinxveen en kunnen ook nooit  snel op actualiteiten ingaan.

Door over te stappen op een eigen maandelijkse pagina in het huis-aan-huis blad Hart van Holland bereiken we potentieel alle senioren in Waddinxveen. We kunnen makkelijker actueel zijn en qua lay-out en kleurgebruik aantrekkelijker zijn, terwijl de kosten toch wat lager zijn. 

Gelet op deze voordelen hebben we besloten per 2016 te stoppen met de SeniorenraadPost en over te gaan op informatieverstrekking via een eigen maandelijkse pagina in Hart van Holland genaamd Senioren Nieuws

Tevens geeft de Seniorenraad een digitale nieuwsbrief uit. U kunt hier doorgeven dat u onze digitale nieuwsbrief wilt ontvangen.